Disclaimer

Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van FrieslandCampina is met grote zorg samengesteld. FrieslandCampina kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van FrieslandCampina. FrieslandCampina streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De intellectuele eigendomsrechten van deze site komen aan FrieslandCampina toe. Gebruik van informatie op deze site, in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van FrieslandCampina.

De website van FrieslandCampina maakt gebruik van cookies, o.a. voor webstatistieken. Meer informatie over cookies vindt u op de pagina met het privacy– en cookiebeleid.