Het MVO-beleid binnen FrieslandCampina

Duurzaamheid

Als één van de grootste zuivelondernemingen in de wereld nemen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaam ondernemen. Dat vinden wij onze plicht. Zo bieden wij onze klanten bijvoorbeeld de unieke mogelijkheid om gebruik te maken van CO2 vrij AMF, en dat kan weer bijdragen aan het bewerkstelligen van de duurzaamheidsdoelen binnen de organisatie van de klant.

We doen meer. Het uitgangspunt bij duurzaam verantwoord ondernemen is het creëren van meerwaarde voor zowel FrieslandCampina als de maatschappij: de mens, het dier, het milieu en de toekomst van de melkveehouderij. We helpen onze leden-melkveehouders verder te verduurzamen; vermarkten gezonde zuivelproducten, bieden voedselzekerheid en pakken nutritionele tekorten aan; we stellen onze kennis en expertise beschikbaar voor kleine melkveehouders in Afrika en Azië en we streven naar klimaatneutrale groei, zowel op het niveau van de melkveehouderij als op bedrijfsniveau. 

Lees hier meer over ons MVO-beleid.